Lille - privat - 0-6 år

Udviklingsplan

Uddrag fra udviklingsplanen:

Om Børnehuset Skovgården

Historien

Institutionen blev oprettet som selvejende børnehave i 1966 af Dansk Røde Kors, som ønskede at hjælpe kvinderne i Holstebro ud på arbejdsmarkedet. Børnehaven Røde Kors blev i 2013 overtaget af Holstebro Kommune, som lukkede børnehaven som kommunal institution i 2014.

På dette tidspunkt tog forældregruppen initiativ til oprettelsen af den private institution Børnehuset Skovgården for at bevare et godt pasningstilbud til børn i trygge rammer i den sydlige del af Holstebro.

Nogle af forskellene på private og kommunale institutioner

Som privat daginstitution har vi vores egen venteliste. Vi er ikke en del af kommunens pladsanvisning.

Børnehusets bestyrelse fastsætter forældrebetalingens størrelse.

Bestyrelsen er arbejdsgiver for personalet i en privat institution. I de kommunale institutioner er det kommunen der er arbejdsgiver.

De kommunale institutioner har ferielukket i 5 uger om året, som privat institution bestemmer vi selv hvor mange og hvilke lukkedage vi vil have.

De kommunale daginstitutioner har en vippenormering, der gør at de i perioder kan være flere børn end de er normeret til. Som privat institution kan vi maksimalt have det antal børn vi er normeret til.

Som privat daginstitution får vi de samme tilskud fra kommunen som de kommunale daginstitutioner.

Vi kan søge om støtte til børn med særlige behov, på lige fod med de kommunale daginstitutioner.

Børnehuset Skovgårdens pædagogik

Fundamentet

Børnehuset Skovgården er en mindre, privat daginstitution, som sætter børnenes behov først. Vi tror på, at nærhed og tryghed skaber de bedste rammer for børnenes udvikling.

I Børnehuset skovgården arbejder vi bevidst med at skabe stærke fællesskaber, både blandt børn, forældre og personale. Social inklusion er dermed den ene af de grundpiller som institutionens pædagogik er bygget på:

Man er socialt inkluderet ”når der i et konkret fællesskab regnes med én i den betydning, at ens bidrag værdsættes i det, man er sammen om.” [1]

Legen er den anden af institutionens grundpiller. Vi ved, at børnene udvikler vigtige kompetencer gennem leg. I Børnehuset Skovgården understøtter vi på forskellig vis børnenes leg ude såvel som inde, fordi børnene herigennem

  • udvikler færdigheder for krop og hjerne
  • får spænding og udfordring
  • får positive sanseoplevelser
  • skaber mening og sammenhæng

I Børnehuset Skovgården sikrer vi, at det enkelte barn bliver set og hørt, og at alle børn bliver inkluderet i meningsfulde fællesskaber uanset baggrund og forudsætninger.

[1] Larsen, M. B. (2009). Når læring i børnehaven inkluderer og ekskluderer. I: C. Pedersen (red.), Inklusionens pædagogik – fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen (s. 79-104). København: Hans Reitzels forlag. Side 79.

Læs hele udviklingsplanen her.