Lille - privat - 0-6 år

Velkommen i Børnehuset Skovgården

Vores Vuggestue har fået stor succes. Med kun 6 pladser er den er pt. fyldt op, men skriver gerne børn op på venteliste. Børnehaven har frem til 1/5 2022, 3 ledige pladser. Her er det også vigtigt at få skrevet jeres barn op på ventelisten, da pladserne hurtigt kan være væk.

Det er ikke tilladt at bruge billederne i andre sammenhænge.

Nyheder

Lidt fra hverdagen

2020 og 21 indtil nu har været fyldt med corona og hvad det har medført. Mange ting er blevet aflyst eller i bedste fald udsat. Koloni, sommerfest og bedsteforældredag blev aflyst. Vores cykelrally blev afholdt uden tilskuere. Forældremøde/generalforsamling kunne ikke afholdes i april som normalt, men flyttet til august, men kun med en forældre fra…

Læs mere

Sprog 2021

Traditionen tro har vi i januar og februar haft fokus på sprog i børnehøjde. I år tog vi udgangspunkt i Jakob Martin Strids bøger. De blev læst og der blev snakket om ord og bogstaver. På ture ud i skoven blev der snakket om hvad de kom forbi og fandt ting der begyndte med det…
Læs mere

Kom og besøg os

Vi har siden januar 2020 været en integreret institution for 0-6 år. En lille vuggestue med plads til 6 børn og en børnehave med plads til 30 børn. Det har været en kæmpe succes og kan netop nu melder om udsolgt. Første ledige plads i vuggestuen er til august 2022 og børnehaven har 3 ledige…

Læs mere

Information

Tilsynsrapport

Se vores seneste tilsynsrapport her

Kalender

Se et eksempel på en månedsplan her

Priser 2021

Vuggestue

3300,00 kr pr. mdr.
  • Vi følger kommunes takster. Hel eller delvis friplads kan søges ved kommunen.
  • Børnehuset har 12 måneders betaling.

Børnehave

1.715,00 kr pr. mdr
  • Vi følger kommunes takster. Hel eller delvis friplads kan søges ved kommunen.
  • Børnehuset har 12 måneders betaling.

Opskrivning / udmelding

Fra 1/1 2020 er Børnehuset Skovgården en integreret institution med vuggestue og børnehave. Vi er normeret til 6 vuggestuepladser og 30 børnehavepladser.

Blanketten til opskrivning finder du lige her, ved siden af denne tekst. Send den gerne videre til venner, familie, kollegaer mv. som har børn der skal starte i vuggestue eller børnehave.

VIGTIG: Ventelisten køre efter anciennitet, altså dem der har været opskrevet længst er mere sikker på at få en plads og vi har søskende garanti, såfremt der er plads.

Så skriv dit barn op allerede I DAG…

Vedr. udmelding.

Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt og varsles 1 måned før den 1. eller 15 i den måned, som barnet ophører ved udgangen af.