Lille - privat - 0-6 år

Lidt fra hverdagen

2020 og 21 indtil nu har været fyldt med corona og hvad det har medført. Mange ting er blevet aflyst eller i bedste fald udsat. Koloni, sommerfest og bedsteforældredag blev aflyst. Vores cykelrally blev afholdt uden tilskuere. Forældremøde/generalforsamling kunne ikke afholdes i april som normalt, men flyttet til august, men kun med en forældre fra hver familie. Lige inden sommerferien lykkes det os at komme på tur, som gik til Jyllands Park Zoo. Det var bare skønt at det kunne lade sig gøre og vi havde en rigtig god dag. Vi har forsøgt, efter bedste evne, at coronaen ikke skulle tage alt fokusen. At børnene også kunne være børn og coronarestrektionerne ikke kom til at bestemme hele vores hverdag.

Vi har forsøgt at holde ved så mange af vores traditioner som muligt. Cykelrally uden tilskuer. Vores tradition med at børnene på skift har en nisse med hjem, blev lavet så de alle på skift fik en lille nisse med hjem som måtte beholdes. Jule kirketur bare for os og her februar fastelavn.

Nu håber vi på at coronaen snart slipper taget i Danmark, så vi kan komme på koloni her i april og at vi kan holde cirkus/sommerfest i juni. Vi trænger til at hygge med børn og forældre.